ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERVERMAAK DRENTHE

Voor akkoord dient de opdrachtbevestiging per ommegaande te worden beantwoord per e-mail.
Het niet verlenen van een overheidsvergunning wordt niet als overmacht beschouwd.
Bij annulering blijft 75% van de contractsom verschuldigd, annuleringen moeten schriftelijk aan ons worden gemeld.

Indien nodig tegen zon, wind of regen zorgt de organisatie voor een overkapping voor de schminkster en ballonnenclown. Wij hebben een gratis parkeerplaats voor onze auto nodig binnen maximaal 100 meter van het feest of evenement. De schminkster en ballonnenclown dienen naast of bij elkaar te worden opgesteld en werken vanaf een vaste plaats.

Opstelling niet te dicht bij harde geluidsbronnen, wij bieden kindervermaak en we moeten elkaar wel kunnen verstaan.

Bij drukte verzoeken wij de rij niet onwerkbaar lang te laten worden. Schminken maximaal 6 kinderen in de rij. Ballonnenclown maximaal 12 kinderen in de rij.

De organisatie draagt bij aan een ordelijk verloop van het feest of evenement. Bij wangedrag zijn wij gerechtigd onze activiteiten te staken terwijl de overeengekomen huurprijs gelijk blijft..

Opdrachtgever dient voor en na het evenement vrije door- en toegang te verlenen i.v.m. op- en afbouw van de attracties, de locatie is met een auto bereikbaar. Indien parkeren niet gratis is dan worden deze kosten doorberekend. Geparkeerde auto’s van Kindervermaak Drenthe worden na aanvang opdracht niet meer verplaatst.

Regionale verkeersbelemmeringen dienen tijdig aan ons te worden gemeld.
Voor de aanvang van de opdracht stellen de opdrachtgever en Kindervermaak Drenthe zich aan elkaar voor.

Toegebrachte schade dient te worden vergoed.
Vermissing, vervreemding, beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde dient direct na ontdekking door U aan ons te worden gemeld.
Deelname is op eigen risico, Kindervermaak Drenthe is niet aansprakelijk voor schade of ongelukken tijdens verhuur met of zonder begeleiding.
U zorgt voor permanent toezicht en begeleiding van de bij ons gehuurde objecten indien van toepassing.

Bij contante betaling dient volledig en gepast te worden voldaan voor het einde van de opdracht. Dit wordt in uw aanwezigheid nageteld. Dan ontvangt u de factuur.

Bedrijven mogen achteraf per bank betalen na ontvangst factuur. Betaalwijze wordt altijd in de bevestiging vermeld.

Tijdens opdrachten op uw locatie biedt u de medewerkers van Kindervermaak Drenthe regelmatig iets te drinken aan. Toiletten en kleedruimte zijn voorhanden. Bij slecht weer opstelling binnen. Door U aangebrachte wijzingen in de oorspronkelijke opdracht die hogere kosten veroorzaken worden U extra in rekening gebracht.